رویدادها

Usability Week 2015

Usability Week 2015

  • Date: 12 ارديبهشت 1396 - 16 ارديبهشت 1396
  • Time: 10:30 ق ظ - 12:00 ق ظ
  • Location: 5/4 Sample 1207
  • Speaker: Kowshar Ahmed , Bucky Roberts

Usability Week

Location

ارتباط با ما

نشانی:

تلفن:

پست الکترونیک:

کارشناسی، کارشناسی ارشد
موضوع : تمام رشته ها
مدت : ۳ تا ۴ سال نحوه ثبت نام و پذیرش به زودی اطلاع رسانی خواهد شد

Search