رویدادها

Enterprise Cloud Solutions

Enterprise Cloud Solutions

  • Date: 13 ارديبهشت 1396 - 18 ارديبهشت 1396
  • Time: 7:30 ب ظ - 12:00 ق ظ
  • Location: 5/4 Sample 1207
  • Speaker: Kowshar Ahmed , Bucky Roberts

Sample Event

Location

ارتباط با ما

نشانی:

تلفن:

پست الکترونیک:

کارشناسی، کارشناسی ارشد
موضوع : تمام رشته ها
مدت : ۳ تا ۴ سال نحوه ثبت نام و پذیرش به زودی اطلاع رسانی خواهد شد

Search