درس ها

Practical Machine Learning

Learn the basic components of building functions with an emphasis on practical mobile apps.

Free . 2 Lesson(s) . 0 Attachment(s)

Web Development

Sirloin bresaola ball tip shank tail porchetta pork boudin filet mignon flank jowl salami.

Free . 3 Lesson(s) . 0 Attachment(s)

Rethinking International

Rethinking International

Free . 0 Lesson(s) . 0 Attachment(s)

Web Architectures

Web Architecture principles help to design technologies by providing guidance and articulating the issues around some specific choices.

$20.00 . 4 Lesson(s) . 0 Attachment(s)

How Green Is Product?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis magna vitae rutrum consectetur.

$35.00 . 3 Lesson(s) . 0 Attachment(s)

ارتباط با ما

نشانی:

تلفن:

پست الکترونیک:

کارشناسی، کارشناسی ارشد
موضوع : تمام رشته ها
مدت : ۳ تا ۴ سال نحوه ثبت نام و پذیرش به زودی اطلاع رسانی خواهد شد

Search