مهم‌ترين هدف و معناي آموزش باز كاهش موانع زماني و مكاني و محدوديتهاي مربوط به برخي مقررات نظام آموزشي متعارف است. به گونه‌اي كه زمينه ‏هاي ارائة آموزش عالي به افرادي فراهم آيد كه به علت دوري يا دسترسي نداشتن به مراكز آموزشي و محدوديتهاي زماني و شغلي و اقليمي براي بهره‏مندي از آموزش متعارف امكان كمتري دارند.

مرکز بین المللی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

معرفي مركز بين المللي

مركز بين المللي دانشگاه پيام نور در راستاي ايفاي رسالت، تحقق آموزش عالي براي همه، همه جا، همه وقت به منظور اجراي اين نقش خطير در سرتاسر جهان در سال 1369 تاسيس شد و كار خود را با ارائه رشته زبان و ادبيات فارسي در سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري آغاز كرد. هدف از ارائه اين رشته گسترش فرهنگ و ادبيات و غني فارسي و حفظ هويت ملي ايرانيان مقيم خارج از كشور مي‌باشد. داوطلبان غير ايراني نيز مي توانند بعد از گذراندن دوره‌هاي آموزش زبان فارسي به عنوان دانشجو در اين مركز ادامه تحصيل دهند.

در حال حاضر اين مركز از 56 كشور جهان دانشجو دارد. به دليل خدمات ويژه و تسهيلات خاص، اين مركز توانسته است جايگاه مهمي را در جلب متقاضيان رو به افزايش تحصيلات تكميلي در سرتاسر جهان كسب نمايد. در همين راستا مركز بين المللي جهت پاسخگويي به نياز داوطلبان، دامنه فعاليت‌هاي خود را با ارائه رشته‌هاي گوناگون در علوم انساني، علوم پايه و مهندسي و تاسيس شعبه‌ها و واحدهاي برون مرزي، مرزي و آزاد تجاري گسترش داده است. بطوري كه اين مركز در ارائه رشته هاي مصوب دانشگاه در كليه مقاطع تحصيلي همگام با افزايش ظرفيت هاي آموزشي و كارشناسي خود تلاش نموده است.

سهولت گذراندن دوره‌هاي تحصيلي در اين مركز براي دانشجويان از طريق مطالعة محتواي آموزشي مكتوب و الكترونيك (multimedia) و نيز نحوه برگزاري آزمون‌هاي كتبي و online كه با كمك سفارت‌خانه‌ها، كنسولگري‌ها، رايزني‌هاي فرهنگي و ساير نمايندگي‌هاي محترم جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي محل اقامت دانشجو (امكان آزمون online در محل كار يا زندگي دانشجو نيز وجود دارد) موجب افزايش انگيزه تحصيل در اين مركز مي‌شود.

ارائه چنين تسهيلات و خدمات آموزشي ادامه تحصيل را براي داوطلبان مقيم خارج امكان پذير ساخته و فرصت‌هاي برابر تحصيلي را با شرايط مناسب بوجود مي آورد. بدين ترتيب داوطلبان مركز بين المللي دانشگاه پيام نور مي‌توانند در حالي كه به تحصيل اشتغال دارند و مدارج علمي را طي مي‌كنند ساير فعاليت‌هاي اجتماعي خود را نيز سامان بخشند.

در آينده نزديك با افزايش تهيه و توليد محتواي الكترونيكي براي رشته‌هاي مختلف به زبان‌هاي فارسي، انگليسي و عربي و ... و ورود به عرصه‌هاي جهاني آموزش با شيوه‌هاي نوين و با استفاده از تكنولوژي IT و ICT امكان ارائه رشته‌هاي متنوع تر و كارآمدتر موردنياز و مطابق با پسند جوانان فراهم خواهد شد.

 

ارتباط با ما

نشانی:

تلفن:

پست الکترونیک:

کارشناسی، کارشناسی ارشد
موضوع : تمام رشته ها
مدت : ۳ تا ۴ سال نحوه ثبت نام و پذیرش به زودی اطلاع رسانی خواهد شد

Search